Välkommen till Familjeakademin AB!

Vi erbjuder

Föräldrakurser, Fortbildning skola/förskola, Gruppledarutbildning, Föreläsningar och Seminarier.

Active Parenting

är en serie kurser som ingår i Familjeakademins utbud för stöd och utveckling i föräldraskapet.

Våra kurser riktar sig till dig som förälder eller vuxen som känner att du skulle vilja skapa goda nära relationer och få en lättare och mer hanterbar vardag i familjen eller i skolan/förskolan/fritids.

Kurserna presenterar framför allt ett grundläggande humanistiskt förhållningssätt som är applicerbart i alla relationer. Kärnan i programmen är ömsesidig respekt och vi använder därför varken belöning eller bestraffning. Vi förmedlar ett förhållningssätt som stimulerar till samarbete och målet är ett barn som väljer att samarbeta, inte ett barn som "lyder".

Vi strävar efter att alla individer skall utveckla ett starkare självförtroende, ett större mod samt växa i samarbete och ansvarstagande. Vi bygger inifrån med självkänslan som kärna och bas. Alla kurserna är utformade för att kunna möta individen där individen befinner sig.

Vad skiljer våra kurser från andra? Läs pdf


Forskning

Active Parentings program är evidensbaserade.
Läs mer

Om forskning hos SAMHSA NREPP

Läs artikel av Jesper Juul

Läs om Active Parentings föräldrakurser i Sverige. Forskningsrapport.pdf

Kan föräldrastöd förbättra föräldrars hälsa, kompetens och barns beteende? Läs forskningsstudie från Umeå Universitet
Om föräldrastödsprogram på universell nivå


Vill du ha fortlöpande information om våra kurser
och föreläsningar eller andra aktiviteter?
Registrera din e-postadress här.

 


Gilla oss på Facebook!
 

Ta del av vårt förhållningssätt
i bokform!

Frigör barnets potential och din egen – fem egenskaper för ett friare liv, av Agnetha Stagling Birgersson

Få mer information eller köp boken här! Finns också som ljudbok i MP3 format

Frigör barnets potential och din egen – fem egenskaper för ett friare liv, av Agnetha Stagling Birgersson

 

YouTube

Om vårt förhållningssätt, våra kurser och hur de används inom olika områden. Dessutom intervjuer med Lars H. Gustafsson & Jesper Juul.

Se filmer!